Brannutstyr og brannsikkerhet

Nytt utstyr, montering, service, refylling og reparasjon.
Brannslukningsapparater
Brannslanger og skap
Branntepper
Varselskilter
Varselskilt
Brannslukkere
Brannslanger
Branntepper
Varselskilter
Varselskilt

Vi hjelper deg å oppfylle lovpålagte krav

Brannutstyr er pålagt alle huseiere og bedrifter i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven. Alle huseiere og bedrifter skal ”forebygge og begrense” brann gjennom ulikt brannutstyr. I tillegg til brannutstyr er det lover og regler om branntegninger og kontroller av dette. Vi tilbyr også brannkurs.

NS 3910-sertifisert

Våre serviceteknikere er sertifiserte av Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell.

NS 3910-sertifisert

Våre serviceteknikere er sertifiserte av Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell.

Bestill service

Sjekk, kontroll og service

Brannslukningsapparater:

Hvor ofte bør du selv sjekke?

Sjekk selv brannslukningsapparatet minimum kvartalsvis.

Hvor ofte bør brannslukningsapparatet kontrolleres av fagperson?

Brannslukningsapparatet skal kontrolleres av fagperson minimum hvert femte år for privatkunder og hver år for bedrifter.

Hvor ofte bør brannslukningsapparatet til service?

Skumslukkeren skal til service minimum hvert femte år. Pulverslukkeren skal til service minimum hvert tiende år.

Husbrannslanger:

Hvor ofte bør du funksjonsteste?

Kontrollér selv husbrannslangen minimum årlig.

Les den store brannslukkeguiden

Produktkataloger