Brannutstyr og brannsikkerhet

Nytt utstyr, montering, service, refylling og reparasjon.

Vi hjelper deg å oppfylle lovpålagte krav

Brannutstyr er pålagt alle huseiere og bedrifter i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven. Alle huseiere og bedrifter skal ”forebygge og begrense” brann gjennom ulikt brannutstyr. I tillegg til brannutstyr er det lover og regler om branntegninger og kontroller av dette. Vi tilbyr også brannkurs.

NS 3910-sertifisert

Våre serviceteknikere er sertifiserte av Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell.

Produktkataloger

Service

Vi hjelper deg å utføre lovpålagt ettersyn.