Førstehjelp

Sikkerhet på arbeidsplassen, hjemme, i bilen, båten, i tursekken eller andre steder.

Vi hjelper deg å oppfylle lovpålagte krav

Myndighetene stiller krav via HMS-reglementet og Arbeidsmiljøloven at arbeidsgiver skal sørge for tilstrekkelig førstehjelpsutstyr, og at det er lett tilgjengelig.

Bestill service

Produktkatalog

Hedmark Service er Mediq-forhandler, og tilbyr et bredt utvalg av førstehjelpsutstyr.

Se produktkatalog