Garantiskjema

Ved garantihenvendelser til Hedmark Service, vennligst fyll inn skjemaet nedenfor og last opp bilder.

Du kan lese mer om våre garantibestemmelser her.

  Kontaktinformasjon

  Kunde / forhandler*

  Kontaktperson*

  Telefonnummer*

  E-post*

  Kjøpt dato*

  Skadedato*


  Eventuell sluttkunde

  Ønsker at kontakt gjøres med sluttkunde

  Kontaktperson sluttkunde

  Telefonnummer sluttkunde

  E-post sluttkunde

  Kjøpt dato sluttkunde*

  Skadedato*


  Informasjon

  Produktnummer*

  Serienummer

  Antall timer

  Beskrivelse av problemet


  Bilder

  Bilde av produktet (T.ex bilde av kompressor, port, brannslukker eller del)

  Bilde på plassering av produkt (T.ex bilde av produkt med omgivelse, dette gjelder i hovedsak kompressor)

  Bilde på serienummer* (T.ex infoskilt)

  Bilde av skade/defekt del* (T.ex vid lekkasje trengs det bilde av oljeklin)

  Bilde på transportskade (T.ex bilde på skadet eske og skadet produkt)

  Ekstrabilde

  Ekstrabilde

  Ekstrabilde

  Ekstrabilde