Oppdatering om Koronavirus

Hedmark Service AS ønsker å ta ansvar i forbindelse med den pågående Koronavirus-pandemien og gjør derfor fortløpende vurderinger/tiltak (eksempelvis karantene, håndhilsning, etc.) i henhold til retningslinjene og anbefalingene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

 • Vi har hengt opp plakater med vaner som forebygger smitte og antibac er tilgjengelig.
 • Hygienetiltak er innført i våre lokaler.
 • Nettbutikken driftes som normalt.
 • Vi har tilrettelagt for at noen kan ha hjemmekontor.
 • Vi har delt inn de ansatte i ulike lag for å begrense antall nærkontakter.
 • Lagerpersonale deles for å sikre at lageret er bemannet ved en eventuell karantene.
 • Lunsjen deles opp i ulike tidspunkter.
 • Møter kan gjennomføres i hensiktsmessige møterom med 2 meters avstand.
 • Enkelte jobber i røde soner utsettes til smittespredningen roer seg.
 • Det føres besøksprotokoll.
 • Dersom en person får påvist Covid 19: Kartlegge alle nærkontakter de siste 48 timer, liste lages og disse settes i karantene.

Sist oppdatert: 19. august 2020 kl. 08:20.