Løftebukker

Angående løftebukker

Hedmark Service AS vil med dette informere att vi har solgt og avvikler vår avdeling for løftebukker, dette innebærer att vi fra dags dato ikke vil utfører salg, service, reparasjoner eller årskontroller.

Vi har inngått avtale med Innlandet verkstedservice på Sagstua som overtar våre kunder når det gjelder service, reparasjoner og årskontroller.

Når det gjelder salg av nye produkter, vil Tireline AS på Kongsvinger videreføre dette.

Vi takker for samarbeidet med dere i alle år.

Ta kontakt med

Innlandet Verkstedservice
Martin Lillehagen
service@innvs.no
92 33 80 83
innverkstedservice.no

Tireline AS
Andrew Shaw
andrew@tireline.no
95 04 20 00
Tireline.no