Har du en nedgravd oljetank på tomta?

Det er du som huseier som er ansvarlig for at tanken ikke utgjør en risiko for miljøet. Gamle tanker kan medføre stor forurensingsfare og skade miljøet.

Oppstår det en lekkasje fra din oljetank er det nemlig ditt ansvar!

En nedgravd oljetank kan være både miljø- og helseskadelig

En nedgravd oljetank kan være både miljø- og helseskadelig

Miljødirektoratet anbefaler derfor at tanken fjernes fra eiendommen din.

Overlat fjerningen av oljetanken til oss

Vi ordner hele jobben for deg, trygt og sikkert – det innebærer alt fra befaring til bortkjøring av tanken, og vi forlater alltid området slik det var. 

Hva er det vi gjør?

Hva er det vi gjør?

Selve utførelsen

Vår fagperson lokaliserer tanken, med utgangspunkt i påfyllingsrøret og lufterøret på husveggen.

Vi bruker minigraver for å ta oss frem i hagen. Når tanken er gravd frem, blir den tømt og rengjort, for så å løftes opp og fraktes bort til godkjent deponi.

Ferdigstilling

Vi forlater alltid området slik det var, og legger tilbake eksisterende masse. 

Dokumentasjon til kommunen

Etter at tanken er sanert skal det sendes rapport til kommunen. Denne rapporten er en del av vårt oppdrag og sendes til kommunen og huseier.

Din lokale samarbeidspartner

Rådgivning

Fast pris

Naborabatt

Klarna finansiering

Rådgivning

Klarna finansiering

Naborabatt

Klarna finansiering

Sanering av oljetank

Dersom det foreligger årsaker som gjør det vanskelig å grave frem tanken kan huseier søke kommunen om å fylle den igjen med godkjent masse. Tanken må først tømmes, renses og gassfri-sertifiseres.

Vær obs på at du må ha en godkjent tillatelse før vi kan utføre slikt arbeid.

Er du fortsatt usikker på
hva du trenger hjelp til?

Vi hjelper deg gjerne, kontakt oss for tips og råd via kontaktskjemaet nedenfor eller ring oss på 62 88 22 50 eller 90 66 90 67.