Oljeutskiller

  • Utleie av oljeutskiller ved forurensning i grunn
  • En midlertidig løsning der permanent oljeutskiller er satt ut av drift
  • Vi hjelper til med utbedring av forurenset grunn
  • Tilsyn og tømming